Εκτιμήσεις Ακινήτων Ελλάδα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εκτιμήσεις Ακινήτων Ελλάδα

Εκτιμήσεις Ακινήτων Ελλάδα  – Είμαστε ειδικοί και πιστοποιημένοι σε εκτιμήσεις ακινήτων για όλα τα είδη εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων λιανικής πώλησης, ξενοδοχείων και κατοικιών. Οι εκτιμήσεις μας είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ΕΕΠ (EVS), τα οποία με τη σειρά τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards – IVS).

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί εκτιμήσεις ακινήτων στη Σάμο και σε όλη την Ελλάδα για πώληση, επενδύσεις σε ακίνητα, δικαστικές διαφορές, ενημέρωση χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων.

Εφαρμόζουμε όλες τις αποδεκτές μεθόδους εκτίμησης Ακινήτων όπως αυτές είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ΕΕΠ

Οι Εκτιμήσεις Ακινήτων στην Ελλάδα είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία ελλείψει στοιχείων και κτηματολογίου αρκετές φορές ειδικά στα νησιά και την επαρχία.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα

 

 

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Εκτίμηση Περιουσίας
  • Δυνατότητα ανάπτυξης για ακίνητα
  • Διαχωρισμός της γης και χωροταξικός σχεδιασμός
  • Διαχείριση Ακινήτων και Ανάπτυξη Έργου
  • Επενδύσεις σε ακίνητα και διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς (σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Σάμος)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του πολεοδομικού σχεδιασμού – Πολεοδομία και ακίνητα
  • Ειδικές εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, οικονομική εκτίμηση

 

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής μας για ακίνητη περιουσία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός MSc

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων – Certified Valuer in Real Estate Property

Αριθμός Πιστοποίησης PeopleCERT Valuer in Real Estate Property GR731000307IP

Πιστοποιημένος Εκτιμήτης Υπουργείου Οικονομικών Αριθμός Πρωτοκόλου 649

Send message via your Messenger App