Εκτιμήσεις Ακινήτων Σάμος

Εκτιμήσεις Ακινήτων στην Ελλάδα και την Σάμο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εκτιμήσεις Ακινήτων Σάμος – Εκτιμήσεις Ακινήτων Ελλάδα  – Πιστοποιημένος Εκτιμητής στην Σάμο

Είμαστε ειδικοί και πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων για όλα τα είδη εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων λιανικής πώλησης, ξενοδοχείων και κατοικιών. Οι εκτιμήσεις μας είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ΕΕΠ (EVS), τα οποία με τη σειρά τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards – IVS).

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Σάμος – Η εταιρεία μας πραγματοποιεί εκτιμήσεις ακινήτων στη Σάμο και σε όλη την Ελλάδα για πώληση, επενδύσεις σε ακίνητα, δικαστικές διαφορές, ενημέρωση χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων.

Εφαρμόζουμε όλες τις αποδεκτές μεθόδους εκτίμησης Ακινήτων όπως αυτές είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ΕΕΠ

Οι Εκτιμήσεις Ακινήτων στην Σάμο και στην Ελλάδα γενικότερα είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία ελλείψει στοιχείων και κτηματολογίου αρκετές φορές, ειδικά στα νησιά και την επαρχία υπάρχει εντονότερο πρόβλημα.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα για εκτιμήσεις ακινήτων στην Σάμο και στην Ικαρία.

– Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

– Δυνατότητα ανάπτυξης για ακίνητα

– Διαχωρισμός της γης και χωροταξικός σχεδιασμός

– Διαχείριση Ακινήτων και Ανάπτυξη Έργου

– Επενδύσεις σε ακίνητα και διαχείριση χαρτοφυλακίου

– Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς (σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Σάμος)

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του πολεοδομικού σχεδιασμού – Πολεοδομία και ακίνητα

– Ειδικές εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, οικονομική εκτίμηση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός MSc

Κιν. 6972240867 – Επικοινωνία

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων Σάμος - Certified Valuer in Real Estate Property