αυθαίρετα

Αυθαίρετα –

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Typical Example of Arbitrary Construction in Greece in a forest area most probably without a construction permit

Αυθαίρετα

Αυθαίρετα – Ρύθμιση Αυθαιρέτων: όλη η διαδικασία ένταξης απο το γραφείο μας. N.4178/2013

Νέος Νόμος τον Νοέμβριο του 2016 συνολικά για την δόμηση που θα προβλέπει μεγαλύτερες εκπτώσεις στα πρόστιμα αλλά και βεβαίωση νομιμότητας κτιρίου ακόμα και για ενοικίαση. Όχι μονό για πώληση μεταβίβαση.

«Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης και περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά τον ν.4014/11. Διατηρείται η έκπτωση 20% για εξόφληση εφάπαξ. Τέλος του 2015 αναμένεται και νέος νόμος που θα αντικαθιστά τον Ν. 4178/2013

Καλέστε στο 6972240867 ή e-mail ή στείλτε τα στοιχεία σας για να μας αναθέσετε την Τακτοποίηση του ακινήτου σας.

Βρείτε μας και στο free iphone app «ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ» στους «Μηχανικούς».

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για την τακτοποίηση αυθαιρέτου. Καλέστε μας για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και για ανάθεση φακέλου. Τακτοποίηση αυθαίρετων από το Τεχνικό μας Γραφείο – Samos Housing. Γρήγορα και αξιόπιστα

 

Στην περίπτωση MH τακτοποίησης των αυθαιρεσιών υπάρχουν οι παρακάτω κίνδυνοι :

 1.  Αδυναμία μεταβίβασης του ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό
 2.  Πιθανότητα απαίτησης κατεδάφισης των αυθαίρετων τμημάτων για να καταστεί δυνατή η μεταβίβασή του
 3.  Υπάρχει γενικότερα ο κίνδυνος επιβολής κατεδάφισης των αυθαίρετων τμημάτων
 4.  Το ακίνητο είναι γενικώς ευάλωτο σε πιθανές καταγγελίες
 5.  Υπάρχει ενδεχόμενο ακυρότητας του τίτλου και αδυναμίας εγγραφής έγκυρης προσημείωσης
 6.  Υπάρχει ενδεχόμενο παρουσίασης στατικών προβλημάτων, λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένης στατικής μελέτης
 7.  Υπάρχει ενδεχόμενο ανάκλησης της οικοδομικής αδείας των εκτιμώμενων στην παρούσα ως νόμιμων επιφανειών
 8.  Σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις προβλέπεται επιβολή εφάπαξ προστίμου ανέγερσης και ετήσιου προστίμου διατήρησης για όλη την περίοδο διατήρησης των αυθαίρετων χώρων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιβληθούν και καθορίζονται έπειτα από εκτενείς τεχνικούς ελέγχους και συνυπολογίζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου
 9.  Τα παραπάνω πρόστιμα αυθαιρέτου, εφόσον επιβληθούν, συμβάλουν αρνητικά στην εμπορική αξία του ακινήτου, ενώ μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε αρνητική αξία

 

Τι θα χρειαστείτε για την όλη ρύθμιση: 

 •   Παράβολο 500-4000€ ανάλογα το μέγεθος του αυθαίρετου.
 •   Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση με τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη και του Ακινήτου
 •   Τελευταία Δήλωση του Ε9
 •   Τεχνική Έκθεση από εμάς με απόσπασμα χάρτη που θα προσδιορίζει την θέση του ακινήτου.
 •   Έντυπο Υπολογισμού του Προστίμου

 

Για τις Κατοικίες απαιτείται έλεγχος του κτηρίου από μηχανικό, ενώ για κτήρια κοινωφελούς χρήσης, μελέτη στατικής επάρκειας από Πολιτικό Μηχανικό. Το γραφείο μας είναι έτοιμο να αναλάβει όλη την διεκπεραίωση. Κατάθεση πλήρως Ηλεκτρονικά απο το Τεχνικό μας Γραφείο.Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Γιατί να το κάνουμε?

 •  Από τη δημοσίευση του νόμου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΗ η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Άρα ακίνητο με έστω και τμηματική μικρή αυθαιρεσία ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δήλωση Μηχανικού οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες για να προχωρήσει μεταβίβαση. Μηχανικός που καταθέτει ψευδή στοιχεία, κινδυνεύει με αφάιρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και βαρύ χρηματικό πρόστιμο.
 •  Για ακίνητα με παραβάσεις τα οποία έχουν κατασκευαστεί (ή χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί) έως τις 28/07/2011 και υπαχθούν στον νόμο, αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων
 •  Θεσπίζεται η ΕΥΕΚΑ ,η υπηρεσία η οποία θα δρα αυτόνομα εντοπίζοντας και κατεδαφίζοντας τα αυθαίρετα, τα οποία δεν καταβάλλουν τα βαρύτατα πρόστιμα που προβλέπονται για όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση.