Αυθαίρετα

αυθαίρετα

Αυθαίρετα – Τακτοποίηση Αυθαιρέτων – Νόμος Ν. 4495/2017

Αυθαίρετα – Ρύθμιση Αυθαιρέτων: όλη η διαδικασία ένταξης απο το γραφείο μας με τον νέο νόμο 4495/2017

Νέος Νόμος τον Νοέμβριο του 2017 συνολικά για την δόμηση που θα προβλέπει μεγαλύτερες εκπτώσεις στα πρόστιμα αλλά και βεβαίωση νομιμότητας κτιρίου ακόμα και για ενοικίαση. Όχι μονό για πώληση – μεταβίβαση.

Προβλέπονται φτηνότερα παράβολα και δόσεις μέχρι το ελάχιστο 50€ το μήνα.

Επιπρόσθετα όμως απαιτείται και μελέτη στατικής επάρκειας για αρκετές περιπτώσεις αυθαιρέτων που ανεγέρθηκαν μετά το 1983.

Ρωτήστε μας για πληροφορίες.

“Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Νόμος 4495/2017”

Μελέτη Στατικής Επάρκειας για ΟΛΕΣ τις αυθαίρετες κατασκευές μετά από την 1-1-1983 εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,

2) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η πα- ρέμβαση,

3) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερ- κείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλά- κας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,

4) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,

5) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,

6) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

7) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,

8) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

9) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

10) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.

Καλέστε στο 6972240867 ή e-mail ή στείλτε τα στοιχεία σας για να μας αναθέσετε την Τακτοποίηση του ακινήτου σας.

O νέος Ν 4495/2017 προβλέπει:

Μείωση των παραβόλων και των προστίμων για τα αυθαίρετα, υπό προϋποθέσεις και αύξηση των δόσεων.

Πιο συγκεκριμένα το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται:

 1. κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις έως την 08/04/2018.
 2. κατά 10%, εφόσον υπαχθεί από την 09/04/2018 έως την 08/10/2018.
 3. κατά 10% στις περιπτώσεις που υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής

Σε αντίθετη περίπτωση το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

 1. κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις νέες διατάξεις από την 09/10/2018 έως την 08/02/2019.
 2. κατά 20%, εφόσον η νομιμοποίηση γίνει μετά την 09/02/2019.
 3. κατά 10% αν βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχει εκδοθεί και ισχύουν ΠΔ καθορισμού όρων δόμησης.

Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης (βάσει στατικής μελέτης μηχανικού), το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται κατά:

 1. 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
 2. 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 (Σάμος)
 3. 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

Εάν ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (βάσει μελέτης αρμόδιου μηχανικού), το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται έως:

 1. 50% για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας.
 2. 30% για μεγαλύτερες υπερβάσεις

Αποπληρωμή σε 80 δόσεις

 • Το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
 • Για εφάπαξ καταβολή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% του προστίμου
 • Σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής η έκπτωση θα είναι 10%.

Βρείτε μας και στο free iphone app “ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ” στους “Μηχανικούς”.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για την τακτοποίηση αυθαιρέτου. Καλέστε μας για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και για ανάθεση φακέλου. Τακτοποίηση αυθαίρετων από το Τεχνικό μας Γραφείο – Samos Housing. Γρήγορα και αξιόπιστα

 

Στην περίπτωση MH τακτοποίησης των αυθαιρεσιών υπάρχουν οι παρακάτω κίνδυνοι :

 1.  Αδυναμία μεταβίβασης του ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό
 2.  Πιθανότητα απαίτησης κατεδάφισης των αυθαίρετων τμημάτων για να καταστεί δυνατή η μεταβίβασή του
 3.  Υπάρχει γενικότερα ο κίνδυνος επιβολής κατεδάφισης των αυθαίρετων τμημάτων
 4.  Το ακίνητο είναι γενικώς ευάλωτο σε πιθανές καταγγελίες
 5.  Υπάρχει ενδεχόμενο ακυρότητας του τίτλου και αδυναμίας εγγραφής έγκυρης προσημείωσης
 6.  Υπάρχει ενδεχόμενο παρουσίασης στατικών προβλημάτων, λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένης στατικής μελέτης
 7.  Υπάρχει ενδεχόμενο ανάκλησης της οικοδομικής αδείας των εκτιμώμενων στην παρούσα ως νόμιμων επιφανειών
 8.  Σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις προβλέπεται επιβολή εφάπαξ προστίμου ανέγερσης και ετήσιου προστίμου διατήρησης για όλη την περίοδο διατήρησης των αυθαίρετων χώρων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιβληθούν και καθορίζονται έπειτα από εκτενείς τεχνικούς ελέγχους και συνυπολογίζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου
 9.  Τα παραπάνω πρόστιμα αυθαιρέτου, εφόσον επιβληθούν, συμβάλουν αρνητικά στην εμπορική αξία του ακινήτου, ενώ μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε αρνητική αξία

 

Τι θα χρειαστείτε για την όλη ρύθμιση: 

 •   Παράβολο 500-4000€ ανάλογα το μέγεθος του αυθαίρετου.
 •   Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση με τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη και του Ακινήτου
 •   Τελευταία Δήλωση του Ε9
 •   Τεχνική Έκθεση από εμάς με απόσπασμα χάρτη που θα προσδιορίζει την θέση του ακινήτου.
 •   Έντυπο Υπολογισμού του Προστίμου

Το γραφείο μας είναι έτοιμο να αναλάβει όλη την διεκπεραίωση. Κατάθεση πλήρως Ηλεκτρονικά απο το Τεχνικό μας Γραφείο.Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Γιατί να το κάνουμε?

 •  Από τη δημοσίευση του νόμου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΗ η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Άρα ακίνητο με έστω και τμηματική μικρή αυθαιρεσία ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δήλωση Μηχανικού οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες για να προχωρήσει μεταβίβαση. Μηχανικός που καταθέτει ψευδή στοιχεία, κινδυνεύει με αφάιρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και βαρύ χρηματικό πρόστιμο.
 •  Για ακίνητα με παραβάσεις τα οποία έχουν κατασκευαστεί (ή χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί) έως τις 28/07/2011 και υπαχθούν στον νόμο, αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων
 •  Θεσπίζεται η ΕΥΕΚΑ ,η υπηρεσία η οποία θα δρα αυτόνομα εντοπίζοντας και κατεδαφίζοντας τα αυθαίρετα, τα οποία δεν καταβάλλουν τα βαρύτατα πρόστιμα που προβλέπονται για όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση.