Εκτιμήσεις Ακινήτων Σάμος

Εκτιμήσεις Ακινήτων Σάμος

Είμαστε πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών για οικόπεδα και κάθε είδους ακίνητα. Μάθετε την αξία κατοικιών, οικοπέδων, και εμπορικών ακινήτων.

Ενεργούμε πάντα ως ανεξάρτητοι εκτιμητές προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την εκτίμηση ακινήτων.

Επιπλέον, εάν αγοράζετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα και θέλετε να μάθετε εάν το ακίνητο που θέλετε να αποκτήσετε έχει τη σωστή τιμή, μπορείτε να μας προσλάβετε για να κάνουμε επίσημη εκτίμηση.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, τα Trust Funds και άλλοι χρηματοπιστωτικοί και επενδυτικοί όμιλοι.

Επίσης, διενεργούμε Εκτιμήσεις Ακινήτων στην Ελλάδα ακολουθώντας τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα.

Οι εκτιμήσεις μας είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα EVS (The Blue Book), τα οποία με τη σειρά τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS).

Επιπλέον, τα Πρότυπα EVS είναι ο πιο επίσημος και ακριβής τρόπος για την εξαγωγή της αγοραίας, ή εύλογης αξίας ενός ακινήτου.

Οι Εκτιμήσεις μας είναι επίσημες και κατάλληλες για επενδύσεις, αγορές, διαφορές, διακανονισμούς.

Εκτιμήσεις ακινήτων στην Ελλάδα

Πραγματοποιούμε Εκτιμήσεις Ακινήτων στην Ελλάδα

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

Εκτιμήσεις ακινήτων στην Ελλάδα

Εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτιμήσεις γης για μια νέα εμπορική, τουριστική, οικιστική επένδυση

Μάθετε την αξία του ακινήτου που επιθυμείτε να επενδύσετε πριν από οποιαδήποτε δέσμευση

  • Αναπτυξιακή σκοπιμότητα για Real Estate
  • Διαχωρισμός γης και σχεδιασμού
  • Διαχείριση ακινήτων και ανάπτυξη έργων
  • Επενδύσεις σε ακίνητα και διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Έρευνα και ανάλυση αγοράς (σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Σάμος)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του αστικού σχεδιασμού – Πολεοδομία και ακίνητη περιουσία
  • Εξειδικευμένες εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, οικονομική εκτίμηση

Γνωρίστε την αξία της δυνητικής σας επένδυσης σε ακίνητα

Η εταιρεία μας διενεργεί εκτιμήσεις ακινήτων στη Σάμο και πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αξιολόγηση για ακίνητα, επενδύσεις, διαφορές ακινήτων, θέματα κληρονομιάς ακινήτων, ενημερώσεις χαρτοφυλακίου,

Επιπλέον, εφαρμόζουμε όλες τις αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης ακινήτων.

Επιπλέον, η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας, δηλαδή την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα.

Είμαστε πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες στις Εκτιμήσεις Ακινήτων από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών για οικόπεδα και κάθε είδους ακίνητα. Μάθετε την αξία εμπορικών, καταστημάτων λιανικής πώλησης, ξενοδοχείων και κατοικιών.

Ενεργούμε πάντα ως ανεξάρτητοι εκτιμητές προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια εκτίμηση ακινήτων.

Επιπλέον, εάν αγοράζετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα και θέλετε να μάθετε εάν το ακίνητο που θέλετε να αποκτήσετε έχει τη σωστή τιμή, μπορείτε να μας προσλάβετε για να κάνουμε μια επίσημη εκτίμηση.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, τα Trust Funds και άλλοι χρηματοπιστωτικοί και επενδυτικοί όμιλοι.

Επιπλέον, διενεργούμε Εκτιμήσεις Ακινήτων στην Ελλάδα ακολουθώντας τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα.

Οι εκτιμήσεις μας είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα EVS (The Blue Book), τα οποία με τη σειρά τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS).

Επιπλέον, τα Πρότυπα EVS είναι ο πιο επίσημος και ακριβής τρόπος για την εξαγωγή της αγοραίας, ή εύλογης αξίας ενός ακινήτου.

Οι Εκτιμήσεις μας είναι επίσημες και κατάλληλες για επενδύσεις, αγορές, διαφορές, διακανονισμούς.

Compare listings

Compare